Монтана - 12.07 | Вършец - 02.08
БСП - Развитие на човешките ресурси
Обобщени резултати от анкетата проведена със 76 участника в
Информационен семинар по структурните фондове на Европейския съюз
оперативна програма „Развитие на селските райони”

АНКЕТНА КАРТА

1. КАКВО ВИЕ СПЕЧЕЛИХТЕ - ИЛИ НЕ СПЕЧЕЛИХТЕ?

Най-често давани отговори: Полезна и актуална информация. Нова и конкретна информация по ОПРЧР. Знания


2. КАКВО СЕМИНАРЪТ СПЕЧЕЛИ – ИЛИ НЕ СПЕЧЕЛИ - ОТ ВАС?

Най-срещан отговор: Бъдещи участници в проекти


3. Кои бяха трите най-интересни неща, които правихте по време на семинара?

 • Пълнота на информацията ................................................... 40.79%
 • Връзка с практическа подготовка на проекти...................... 28.95%
 • Атрактивност на представянето........................................... 22.37%
 • Връзката със залата.................................................................15.79%
 • Възможност за контакти ....................................................... 25%
 • Възможност за намиране на партньори............................... 6.58%
 • Друго.......................................................................Информацията за ЕС

4. Кои бяха трите най-скучни неща, които правихте по време на семинара?

 • Безинтересна презентация................................................... 0%
 • Липса на контакт със залата................................................ 2.63%
 • Неразбираема информация.................................................. 3.95%
 • Нецелево подбрана група.................................................... 5.26%
 • Недобре подбрани лектори.................................................. 0%
 • Друго....................................................................... Няма такива

5. Какво от атмосферата по време на семинара ви допадна най-много?

 • Добронамереност ................................................................ 56.58%
 • Възможността да се задават въпроси в момента на възникването им ....15.79%
 • Достъпността на изложението ........................................... 27.63%
 • Друго .... Полезна информация. Много добре организирано. Интересен семинар

PS: Да се организират по-често подобни семинари. Трябва да се информират повече хора.

Резултатите надхвърлят 100%, тъй като на отделните въпроси са давани повече от един отговор

Начало | Приключили семинари | Приключили Анкети | Радио | Online radio | Free games online | Игри | Jeux gratuits en ligne | Matelas