БСП - Развитие на човешките ресурси
Обобщена информация от 58 анкетни карти
Информационен семинар оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Вършец, 29.02. 2008 година

АНКЕТНА КАРТА

1. КАКВО ВИЕ СПЕЧЕЛИХТЕ - ИЛИ НЕ СПЕЧЕЛИХТЕ?

1.Получих повече и допълнителна информация за ЕФ и програми.
2.Формална среща


2. КАКВО СЕМИНАРЪТ СПЕЧЕЛИ – ИЛИ НЕ СПЕЧЕЛИ - ОТ ВАС?

1.Информатор
2.Потенциален кандиат по програмата


3. Кои бяха трите най-интересни неща, които правихте по време на семинара?

 • Пълнота на информацията ................................................... 77.6%
 • Връзка с практическа подготовка на проекти...................... 32.7%
 • Атрактивност на представянето........................................... 27.6%
 • Връзката със залата.................................................................40%
 • Възможност за контакти ....................................................... 55%
 • Възможност за намиране на партньори............................... 2%
 • Друго: Възможност за комуникация с партньори от други среди

4. Кои бяха трите най-скучни неща, които правихте по време на семинара?

 • Безинтересна презентация................................................... 10%
 • Липса на контакт със залата................................................ 3.4%
 • Неразбираема информация.................................................. 6.9%
 • Нецелево подбрана група.................................................... 20.7%
 • Недобре подбрани лектори.................................................. 30%
 • Друго..........................................................................................

5. Какво от атмосферата по време на семинара ви допадна най-много?

 • Добронамереност ................................................................ 62%
 • Възможността да се задават въпроси в момента на възникването им ....67%
 • Достъпността на изложението ........................................... 32%
 • Друго .... Полезна информация. Много добре организирано. Интересен семинар

PS: Да се организират по-често подобни семинари. Трябва да се информират повече хора.

Резултатите надхвърлят 100%, тъй като на отделните въпроси са давани повече от един отговор

Начало | Приключили семинари | Приключили Анкети | Радио | Online radio | Free games online | Игри | Jeux gratuits en ligne | Matelas